Var och en av de sex kategorierna har tre huvudnominerade

Årets Undersökningsprojekt

image1

Customer Experience – ett projekt av Scandic tillsammans med Kantar

Nyckeltalsportalen – ett projekt av Nyckeltalsinstitutet

Pep-rapporten – ett projekt av Generation Pep


Till årets undersökningsprojekt nomineras projekt som utmanat, utvecklat eller varit nyskapande och samtidigt levererat ett mätbart mervärde till kunden. Projektet ska kunna beskrivas och presenteras publikt, och ha använt sig av smarta, modiga och gränsöverskridande metoder oavsett storleken på undersökningsbudgeten.

Årets Uppdragsgivare

image2

Lennart Nyberg (Paulig Foods)

Aftonbladet

Svenska Skogen  För att nomineras till årets uppdragsgivare ska personen, teamet eller företaget/organisationen ha bidragit till att företaget/organisationen fått stor utväxling på sitt undersökningsarbete. Genom hög köparkompetens och god kommunikation har undersökningar tagits fram på ett sätt som är unikt för företagets/organisationens förutsättningar.

Årets Nykomling

image3

Brand Metrics

Almasa Kulenovic (Dapresy)

All Ears


Nomineras kan den person, det team eller det företag/organisation göras som nyligen har etablerat sig i undersökningsbranschen. De ska på kort tid ha lyckats skapa hög kundnytta, och börjat skapa sig ett namn i branschen.

Årets Opinionsundersökare

image4

Peter Santesson (Demoskop)

Inizio

Statistisk Opinion (Twitterkonto)


Till årets opinionsundersökare nomineras den person, team eller företag/organisation som med hög precision och tillförlitliga metoder genomfört mätningar av opinionen i Sverige. Ledord för de nominerade är transparens, kommunikation, tydlighet och tillförlitlighet.

Årets Statushöjare

image5

Internetstiftelsen (rapporten Svenskarna och Internet)

Jacob Lagerstedt (Norstat)

Christer Sjöqvist (Odyssey)


Undersökningsföretag/personer som nomineras till Årets statushöjare skall ha varit tongivande på den svenska undersökningsmarknaden, väckt känslor och engagemang, varit nytänkande och innovativ och som har flyttat fram positionerna för den svenska undersökningsbranschen.

Branschens Hederspris

image6

Lars Lyberg

Sören Holmberg

Bengt Olsson


Nominerad är den person som under flera år bidragit till undersökningsbranschens utveckling och/eller position i samhället.